Římskokatolické farnosti Otnice a Bošovice

R. D. Pavel Buchta
tel: 544 240 019
mobil: 602 468 578
otnice@dieceze.cz
Farní úřad
Dědina 50
Otnice
683 54

Adventní koncert 10.12. v 18:30

Ministrantský florbalový turnaj

Zlatá sobota v Žarošicích se koná v sobotu 10. září – hlavní celebrant je biskup Zdenek Wasserbauer z Prahy.

Fatima Koclířov – sobota 1.října 2022 – požehnání kaple zjevení

Zájezd do Staré Boleslavi na Svatováclavskou pouť 28.září 2022

Farní odpoledne v Otnicích – sobota 27.8.2022 od 15 hodin

Foto – farní tábor v Jedlové u Poličky – táborníci zaplnili kostel Navštívení Panny Marie

Fatimský den 13. července – farní pouť Březina u Křtin – odjezd autobusu z Bošovic je v 16.15, z Lovčiček v 16.20 a z Otnic v 16.30 hodin. Pouť je také v Žarošicích.

Svátost biřmování – farnost Bošovice a Otnice

Katolická charismatická konference se koná na brněnském výstavišti BVV ve dnech 6.-10.července 2022.

Napsat komentář