Pravidelné bohoslužby:
(mimo svátky)
pondělí:
úterý: 17.00 h  (v letním čase v 18.00) Lovčičky
středa:
čtvrtek: 17.00 h  (v letním čase v 18.00) Bošovice
pátek: 17.00 h  (v letním čase v 18.00) Otnice
sobota: 17.00 h  (v letním čase v 18.00) Milešovice
(mše svatá s nedělní platností)
neděle: 8.00 h Bošovice
9.30 h Otnice
11.00 h Lovčičky

Svátost smíření:
Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny
před každou mší svatou.

přednáška únor Topenčík

Milý FANDOvé,

rádi bychom Vás pozvali na naše nedělní setkání v rámci programu FANDO.

Přednádku povede tentokrát Mgr. Jiří Topenčík, který si pro nás připravil téma: „Život v modlitbě“. Otec se dotkne toho, proč je modlitba důležitá pro náš život, jak se máme modlit, k čemu modlitba slouží a dalších věcí, které jsou pro naše životy podstatné.

Sejdeme se v neděli 24. února v 15:00 na faře v Otnicích.

Těšíme se na Vás!