2006

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2006:

*8. ledna se konal v kostele v Otnicích benefiční koncert duchovní hudby na podporu domova LILA. Koncertovaly sbory z Brna Modřic a Lískovce. Sbírka z dobrovolného vstupného činila 5.787,- Kč. Otnických občanů přišlo na koncert málo.
*LetošníTříkrálová sbírka do kasiček v otnických obchodech a v kostele vynesla 9.212,- Kč. Asistentkou otnické sbírky byla paní Emílie Buchtová.
*4. února se v Dražovicích konal první společenský ples farností slavkovského děkanátu.
*V březnu tohoto roku putoval náš otec Pavel po Svaté zemi.
*Na Aloiské hody v Otnicích dal o. Pavel požehnání stárkům.
*22. června se uskutečnil výlet dětí z náboženství z farností Otnice, Slavkov a Šaratice. Děti putovaly ke sv.Antonínkovi u Blatnice, dále do skanzenu ve Strážnici a na rozhlednu Tvarožná Lhota.
*25. června se konala v kostele sv.Václava v Lovčičkách bohoslužba za živé i zemřelé rodáky.
*1.července sloužil ve Vážanech nad Litavou svou primiční mši svatou novokněz P. Siard Kamil Novotný, OPraem.
*19. srpna byla v katedrále na Petrově sloužena Děkovná mše svatá k 60. narozeninám otce biskupa Vojtěcha.
*Prostory školských sester ve Slavkově byly nazvány Dům Svaté Rodiny, sestry začaly s pravidelnou nabídkou duchovních obnov.
*Na Půlnoční mši svaté a Božím hodu vánočním v Otnicích zazpíval velký chrámový sbor vedený Jiřím Martináskem „Vánoční mši“ hudebního skladatele Antonína Hradila.
*Během vánočních svátků zpívala křesťanská Schola z Otnic v kostele v Otnicích, Lovčičkách, Bošovicích, Kobeřicích a Šaraticích. Hudební celek tvořily písně z dob renesance až po křesťanský folk. Jádro Scholy tvořila rodina Jedličkova z Otnic.

Poutě:
*Žarošice – vždy na Fatimský den 13. během poutního období
*Červený kříž na Těšance – na jaře

Farní tábor:
Tábor se konal 12. – 21. srpna ve Vřesovicích a zúčastnilo se ho 53 dětí. Téma tábora bylo „Putování časem“.

STATISTIKA a MATRIKA 2006:

Křty – 16
*Damián Buchta, Petra Kašpaříková, Ondřej Karafiát, Michala Žočková, Tereza Jelínková, Nikola Sadílková – z Otnic
*Erik Sattler – z Lovčiček
*Veronika Hroudná, Aneta Jeřábková, Eliška Konečná, Jaromír Kalouda, Ester Daňková, Vilém Svoboda, Michal Rodr, Nikola Kachlířová – z Milešovic *Dominika Chmelařová – z Bučovic

Církevní svatby – 6
*Marek Matoušek (Otnice) a Pavlína Brtníková (Otnice)
*Jiří Krejčí (Hostěrádky Rešov) a Jitka Králová (Lovčičky)
*Michal Žoček (Otnice) a Miroslava Šindlerová (Otnice)
*Vojtěch Jedlička (Slavkov) a Petra Žbánková (Lovčičky)
*Robert Hanyš (Vsetín) a Jana Lísková (Milešovice)
*Jiří Polanský (Brno) a Vladimíra Lacíková (Lovčičky)

Církevní pohřby – 15
*Amálie Klvačová, Zdeňka Doležalová, Marie Khunová, Aloisie Heřmanská – z Otnic
*Ivan Břoušek, Jiří Seknička, Marie Šlórová, Leopoldina Dřínovská, Jaroslav Růžička, Vojtěška Bublová, Václav Hrozek, Františka Pazderová – z Lovčiček
*Jan Bogdálek, Karel Michek, Marie Kachlířová – z Milešovic

OPRAVY 2006:
*Proveden vlhkostní průzkum vnitřních omítek v kostele v Otnicích. Bylo zjištěno, že omítky jsou značně zavlhlé. *Farníci provedli opravu venkovního provzdušňovacího kanálku a nopové folie kolem kostela v Otnicích.
*Zajištění projektové dokumentace na novou elektroinstalaci včetně osvětlení do kostela v Otnicích. *Nátěr oken na faře v hodnotě 57 tisíc korun.

PŘÍJMY 2006:

Nájemné 89.000
Sbírky 137.000
Dary 40.000
Celkem 266.000

VÝDAJE 2006:

Režijní náklady 158.000
Opravy 68.000
Odeslané sbírky 44.000
Celkem 270.000

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Kronika a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář