2009

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2009:

*Na začátku ledna proběhla v Otnicích Tříkrálová sbírkaPo domech chodily opět dvě skupinky koledníků. Celkem se vybralo 27.089,- Kč. Asistentem sbírky byl Michal Jelínek.
*11. ledna koncertoval v kostele v Otnicích soubor z Brna – Lískovce.
* V době postní jsme se modlili Křížovou cestu.
*29. května se letos poprvé konala v Brně a dalších městech ČR Noc kostelů. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do věží, sakristií a kaplí. Mohli se v chrámových prostorách nechat provést slovem, povznést hudbou a inspirovat se ve ztišení a modlitbě.
*Na Aloiské hody v Otnicích dal požehnání o. Pavel stárkům.
*Začátkem prázdnin se v Brně konala Charismatická katolická konference. Motto „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“ (Mt 14,27)
*V neděli 30. srpna se uskutečnilo v prostorách farní zahrady příjemné setkání. Program začal v kostele katechezí a zpěvem P. Marcela Javory, který v Otnicích působil před třinácti lety. V současné době je správcem farnosti ve Vysočanech v Moravském krasu a zároveň vyučuje církevní hudbu a zpěv na Teologické fakultě v Olomouci. Po skončení v kostele se mezi námi rád zdržel.
Aby se rodiče mohli v klidu zúčastnit duchovní části programu, byl pro děti připraven sportovní program na zahradě – děti si mohly vyzkoušet např. lukostřelbu, přetahování lanem, skákání v pytli atd. Po celou dobu akce vyhrávala cimbálová muzika z Boleradic. Nechybělo ani bohaté občerstvení, na kterém se valnou většinou podíleli sami účastníci.Vydařenou akci, které se zúčastnilo více než sto lidí,zorganizovalo společenství mladých.
*Od 8. září probíhal týden modlitby Novény za setkání s papežem Benediktem XVI.
*19. září začal Rok kněží, který papež Benedikt XVI. vyhlásil u příležitosti 150. výročí úmrtí svatého faráře arského, Jana Marie Vianneye.
*27. září jsme se zúčastnili mše svaté s papežem Benediktem XVI. na letišti v Brně – Tuřanech.
*1. října sloužil biskup Vojtěch v katedrále na Petrově v Brně děkovnou mši svatou za návštěvu papeže Benedikta XVI.
*Ve Slavkově u Brna se v říjnu konaly Lidové misie, kterých se zúčastnili i někteří naši farníci.
*Na Štědrý den hořelo před kostelem v Otnicích Betlémské světlo.

Poutě:
*Žarošice – vždy 13. během poutní doby
*Červený kříž na Těšance – na jaře
*Turzovka na Slovensku – V pondělí 27. července uspořádala farnost Otnice a Bošovice celodenní pouní zájezd na poutní místo Turzovka.

Duchovní obnovy:
V listopadu několik našich žen absolvovalo obnovu ve Slavkově.
P. Adam Rucki kázal na téma: Euchariste, pramen síly pro každý den

Farní tábor:
Tábor se konal 14. – 22. srpna ve Vřesovicích. Bylo na něm 46 dětí. Téma tábora znělo „Ztracení“.

STATISTIKA a MATRIKA 2009:

Křty – 12
*Petr Muric, Adriana Kaloudová, Anna a Josef Nedomovi, Vojtěch a Anna Daňhelovi, Magdalena Žočková – z Otnic
*Samuel Troják, Dorota Krejčí – z Lovčiček
*Hana Pospíšilová – z Milešovic
*Viktor Bulva, Zuzana Hanyšová – z Brna

Svatby – 2
*Jaroslav Chromík (Slovensko) a Lucie Dufková (Otnice)
*Josef Nedoma (Otnice) a Markéta Nedomová (Otnice)

Pohřby – 14
*Bohuslav Mazal, Františka Kiršová, Aleš Dřínovský, Libuše Pokorná, Václav Žilka, Josefa Menoušková, Františka Matoušková, Vojtěška Muricová – z Otnic
*Barbora Cigánková, Jan Gargoš – z Lovčiček
*Tereza Bogdálková, Klement Masař – z Milešovic
*Emilie Holečková – Penzion, Újezd u Brna
*Marie Smolková – DD Sokolnice

1. svaté přijímání – 8

OPRAVY 2009:

*Vymalování sakristie v kostele v Otnicích

Oprava topení na faře v Otnicích

8.000

Elektroinstalace v kostele v Lovčičkách
Elrex Pleva Slavíkovice

111.000

Malování kostela v Lovčičkách
Josef Glatz Dražovice

30.000

PŘÍJMY 2009:

Nájmy

89.000

Sbírky

199.000

Dary

119.000

Dotace JMK – Lovčičky

20.000

Dotace obce Lovčičky

30.000

Celkem

457.000

VÝDAJE 2009:

Režijní náklady

152.000

Opravy

169.000

Odeslané sbírky

25.000

Celkem

346.000

Příspěvek byl publikován v rubrice Kronika a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář