Do 11. května 2020 slouží náš farář otec Pavel Buchta všední veřejné bohoslužby do 15 osob ve středu v Lovčičkách, ve čtvrtek v Bošovicích, v pátek v Otnicích a v sobotu v Milešovicích, vždy od 18.00 hodin.

Náš farář otec Pavel Buchta bude tento týden sloužit tyto bohoslužby:

ve středu 29.dubna 2020 v 18.00 v Lovčičkách, ve čtvrtek 30.dubna v 18.00 v Bošovicích, v pátek 1.května v 18.00 v Otnicích a v sobotu 2.května v 18.00 v Milešovicích. Maximální počet účastníků je 15 osob, přednost mají rodiny, které mají objednaný úmysl.Všichni účastníci musí mít zakrytý nos a ústa.