Kronika

2002

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2002:

*V sobotu 5. ledna proběhla v Otnicích poprvé Tříkrálová sbírka.
V prosinci 2001 oslovil pan Salajka, ředitel Hodonínské Charity paní Buchtovou, jestli by nebyla ochotná uspořádat v Otnicích Tříkrálovou sbírku. Po počátečních obavách se paní Buchtové podařilo dát dohromady 5 skupinek koledníků, vždy 2 dospělí a 3 děti.
V sobotu 5. ledna se za mrazivého počasí vydali stateční koledníci do ulic.
Ohlasy byly různé. V některém domě je přivítali vlídně, někde dostali i vyhubováno, což hlavně děti nechápaly.
Sbírka byla nakonec docela úspěšná. Vybralo se 19.245,- Kč.

*13. ledna se konal benefiční koncert duchovní hudby se sbory dětí i dospělých z Brna-Lískovce. Zazpívali i naši slavíčci Antonín Jedlička a jeho sestra Maruška Jedličková.
*Na Aloiské hody v Otnicích dal o. Pavel požehnání stárkům.
*28. července bylo v kapličce v Milešovicích obnoveno vysvěcení oltáře a obrazu. Slavnosti se zúčastnil i děkan Milan Vavro.
*25. srpna proběhla národní sbírka na postižené povodněmi.
*4.října se konala ekumenická bohoslužba na Lutrštéku za účasti duchovních 4 církví a starostů a ředitelů škol okolních obcí. Koncertovaly sbory z Němčan a Otnic.
*V neděli 29. prosince se konal v kostele v Otnicích koncert duchovní hudby. Skladby od Mozarta a Bacha hrála na varhany Hana Martinásková. Zpíval také otnický chrámový sbor pod vedením Jiřího Martináska.

Poutě:
*Hluboké Mašůvky – 6. července
*Žarošice – vždy 13. během poutních měsíců

Farní tábor:
Tábor proběhl v termínu 9. – 17. srpna na místě Račice – Pastviny
a bylo na něm 70 dětí. Téma tábora znělo „Z pohádky do pohádky“.

STATISTIKA a MATRIKA 2002:

Křty – 15
*Lea Bělehrádková, Jan Kraus, Natálie Tesařová – z Otnic
*Nikol Maršálková, Kristýna Pavlovcová, Barnabáš Lacík, Martina Šimperová, Marian Konečný, Petr Doležal – z Lovčiček
*Tereza Bukalová, Miloslav Kachlíř, Leoš Škoda, Eva Kocourková, Martina Hradská – z Milešovic
*Jiří Chudáček – Hostěrádky Rešov

Církevní svatby – 1
Michal Žuchovský (Lovčičky) a Jitka Cigánková (Lovčičky)

Církevní pohřby – 15
*Pavlína Kropáčková, Dominik Jelínek, Ludmila Křivánková, Vítězslava Žilková, Vlastimil Vojáček, Julie Eliášová, Metoděj Dobšák, Josef Menoušek, Marie Dřínovská, František Lattenberg – z Otnic
*Květoslava Šimberová, Božena Kalousková, Františka Jelínková – z Lovčiček
*Anna Procházková, Josef Masař – z Milešovic

1. svaté přijímání – 11

OPRAVY 2002:

*Položení zámkové dlažby k hlavnímu kříži na hřbitově v Otnicích (dělala obec)
*Oprava křížů v katastrálním území Otnice (dělala obec)
*Oprava vnitřních prostor kaple v Milešovicích, zasvěcené sv. Anně.
Původní dlážděná podlaha byla odstraněna. Byly provedeny úpravy proti vlhkosti. Obvodové zdivo bylo obloženo sádrokartónem. Oltář byl nahozen sanačními omítkami a osazen novou kameninovou deskou. Obraz nad oltářem byl restaurován a opatřen novým rámem. Tyto opravy byly hrazeny ze sbírky občanů, obce a farnosti, která přispěla částkou 10.000 Kč.

Okenice kostela ve věži v Otnicích
Toman Rostislav z Bošovic
62.000
Žlaby, obrubníky a oblázky kolem kostela v Otnicích
František Klvač z Otnic
30.000
Oprava kříže před kostelem v Otnicích
kovářství Oldřich Bartošek z Křenovic
zlacení Zdeněk Mayer z Brna

20.000

PŘÍJMY 2002:

Sbírky 247.000
Nájemné (od roku 2002 telefonní stanice Eurotel ve věži kostela v Otnicích)  

62.000

 

Celkem 309.000

VÝDAJE 2002:

Režijní náklady 156.000
Opravy 128.000
Odeslané sbírky vyhlášené biskupstvím 59.000
Celkem 343.000

 

2001

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2001:

*V kostele v Otnicích se konal 7. ledna koncert. Smíšený otnický
chrámový sbor, řízený Jiřím Martináskem, zpíval část žarošické mše.
Na saxofon a na varhany hrála i mladinká neteř sbormistra Hana
Martinásková.
*14. ledna byl v kostele v Otnicích vánoční koncert domova LILA.
*Po mnoha letech se slavilo Boží Tělo venku – oltář byl na farní
zahradě.
*Na Aloiské hody v Otnicích dal náš farář požehnání stárkům.
*V srpnu 2001 nastoupil do farnosti Otnice a Bošovice nový farář
P. Pavel Buchta, který vystřídal P. Jana Pilera, jenž odešel
do Olešnice na Moravě.

P. Pavel Buchta se narodil 28. 4. 1961 v Brně. Pochází z Blažovic,
farnost Tvarožná. Vystudoval gymnázium v Bučovicích.
V roce 1980 nastoupil do semináře v Litoměřicích.
V roce 1982 – 1984 během studia vykonal vojenskou službu.
28. června 1987 byl v Brně na Petrově vysvěcen na kněze
olomouckým biskupem Josefem Vranou.
Jeho působiště:
1987 – Brno, Minorité
1988 – Rajhrad
1989 – Domamil
1990 – Znojmo – Přímětice a Šatov
1991 – Štitary a Vranov nad Dyjí
1996 – Sloup v Moravském krasu
1998 – Křtiny
2001 – Otnice, Bošovice (do roku 2005 také Kobeřice)

*V prosinci byly podány do Ženevy žádosti na odškodnění
za odebrané zvony ve II.světové válce ze všech kostelů ČR.

Poutě:
*Hluboké Mašůvky – 7. července
*Žarošice – na Fatimský den 13. během letní poutní sezony

Farní tábor:
Tábor se konal 7. – 14. července na Želetavce u Bítova a zúčastnilo se ho 57 dětí. Téma tábora bylo „Středověcí rytíři“.

STATISTIKA a MATRIKA 2001:

Křty – 12
*Václav Fiala, Petra Mezulániková, Sára Sadílková – z Otnic
*Jakub Svoboda, Kateřina a Martin Adámkovi,
Gabriela Vylitová, David Vozdecký – z Lovčiček
*Adéla Škodová, Jakub Kunderka, Ivo Novák – z Milešovic
*Robin Ondráček – z Kobeřic

Církevní svatby – 5
*Jaroslav Bělehrádek (Otnice) a Lea Málková (Otnice)
*Miroslav Volša (Brno) a Michaela Menoušková (Otnice)
*Antonín Novák (Milešovice) a Petra Jelínková (Milešovice)
*Vlastislav Tesař (Přeskače) a Edita Havlíčková (Otnice)
*František Klvač (Otnice) a Věra Poláková (Brno)

Církevní pohřby – 14
*Antonie Slezáková, Marie Masařová, Marie Hložková – z Otnic
*Petr Burian, Marie Hrozková, Oldřich Odehnal,
Alois Němec, Jaroslav Fiala, Jarmila Višňová – z Lovčiček
*Božena Ondrová, Hedvika Jurásková,
Antonie Křivánková, Bohumila Šmorová – z Milešovic
*Františka Moudrá – ze Sokolnic

 

OPRAVY 2001:

Oprava exteriéru kostela v Otnicích:
Fasáda – barvy

80.000

Zednické práce na opravě fasády a terénních úpravách, František Klvač – Otnice

58.000

Doprava

13.000

Sanační omítky

41.500

Nátěr věže a rýn, Miloslav Nový – Bučovice

45.000

Montáž a zlacení kopule, horolezec Jiří Kroupa,
zlatník Vladimír Kučera

30.000

Výroba kříže, tubusu a báně, Libor Urbánek

5.000

Oprava oltářních obrazů v kapli v Milešovicích

14.000

 

ÚDRŽBA 2001:
*Vyjmuty staré listiny z věžní báně v Otnicích a vloženy nové.

PŘÍJMY 2001:

Sbírky 160.000
Dary 144.000
Dotace obce Otnice 80.000
Půjčky 170.000
Celkem 554.000

 

 

VÝDAJE 2001:

Režijní náklady (hlavně energie) 129.000
Opravy celkem 345.000
Odeslané sbírky vyhlášené biskupstvím 37.000
Celkem 511.000

 

Napsat komentář