Historie

Otnice

V obci je farní kostel sv. Aloise, postavený v renesančním slohu, třetí na stejném místě. Původně byl zasvěcen sv. Havlovi. Současný kostel byl postaven v letech 1855 – 1858 za přispění Lichtenštejnů a občanů. 21. prosince 1858 byl kostel zasvěcen sv. Aloisi, na počest Aloise z Lichtenštejna. V Otnicích je také kaple Panny Marie z roku 1895, socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1919 a fara. Současná fara byla postavena roku 1805. Veškeré náklady na její stavbu a zařízení nesl kníže z Lichtenštejna.

Bošovice

Kostel sv. Stanislava je dominantou obce Bošovice. Na dnešním místě byla postavena hlavní loď kostela v letech 1566 – 1620. Hlavní loď v sobě skrývá zbytky gotiky. Koncem 18. století byla k lodi přistavěna kaple s oltářem sv. Izidora Vendelína – patrona rolníků. Věž kostela byla přistavěna v roce 1851. V této době byl přistaven i kůr a zakoupeny varhany. Na věž byly obcí zakoupeny a instalovány i věžní hodiny. Kostel sv. Stanislava byl vysvěcen roku 2005.

Lovčičky

První písemná zpráva o kostele v Lovčičkách pochází z roku 1376. Filiální kostel sv. Václava je podélně orientovaná jednolodní stavba. K lodi se přimyká hranolovitá věž. Gotické kněžiště, zákristie i loď pocházejí z 2. poloviny 15. století. Věž byla přistavěna po požáru v roce 1690. V téže době byla patrně prolomena i polokruhová okna. Uvnitř kostela jsou 3 oltáře – hlavní sv. Václava a dva vedlejší, sv. Mikuláše a sv. Jana Nepomuckého z 1. poloviny 18. století. Původní oltářní obraz sv. Václava byl na přelomu 19. a 20. století nahrazen obrazem od Jindřicha Poláčka z Brna. V Lovčičkách je i kaple sv. Floriána z roku 1817 a kaple sv. Anny z roku 1863.

Milešovice

V obci je pouze kaple sv. Anny. Ta byla postavena v letech 1866 – 1869. V roce 1877 byly zásluhou starosty Josefa Jelínka zakoupeny dvě korouhve. O rok později byl do kaple instalován obraz „Růžencová Panna Marie“. V květnu 1917 byly z kaple zabaveny oba zvony pro vojenské účely. Nové zvony byly zakoupeny až v roce 1927 z výtěžku finanční sbírky.
Větší zvon vážil 140 kg a menší 80 kg.

Napsat komentář