Zápis č. 2

Zápis č. 2/2012

ze zasedání členů farní rady z farnosti Otnice dne 10.7.2012

Přítomni: P.Buchta, Hudcová, Prokop, Martinásek, Matoušková, Mezuláník

Hosté: Jan Bílek – Lovčičky
Ing. Pavel Galata – technický administrátor

Pan Jan Bílek z Lovčiček představil členům farní rady návrh nových internetových stránek Farnosti Otnice, které by zahrnovali informace z obcí Otnice, Lovčičky , Milešovice, Bošovice.
Stránky mají název FARNOST OTNICE
Pan Bílek bude po spuštění hlavní administrátor stránek a v jednotlivých obcích budou mít vybraní farníci povolení vstoupit do editace stránek. Odkaz na farní stránky bude také z obecních stránek obce Otnice

adresa: www.otnice.9e.cz
Kontakty na administrátora:

bilek.h@gmail.com

tel: na dotaz e-mailem
Členové farní rady přijali tento návrh a souhlasí se spuštěním nových internetových stránek.

Ing. Pavel Galata – technický administrátor děkanství provedl výběrové řízení na zhotovení nových vchodových dveří do kostela. Bylo osloveno 5 firem. Nabídku zaslaly 4 firmy. Výsledky jsou uvedeny v tabulce.

FIRMA

Zhotovení nových dveří

Oprava stávajících dveří

Pavézka Jan, Křižanovice

60 000,- Kč

55 000,-Kč

Brtník Antonín, Pozořice

84 768,-Kč

67 800,-Kč

Smutný Jan, Slavkov u Brna

59 000,-Kč

20 000,-Kč

Stolařství Adamec, Rousínov

77 040,-Kč

neuvedeno

Je nutno také zrestaurovat ostění vchodových dveří, které je ve velmi špatném technickém stavu. Na tuto výzvu se ozvala firma:
Tomáš Petržela ze Znojma, který je schopen ostění dveří zrestaurovat za cenu 22 500,-Kč.
Přítomní členové farní rady rozhodli, že z důvodu finanční situace farnosti, nelze uskutečnit obě akce současně – restaurování ostění dveří a zhotovení nových dveří.
Rozhodlo se, že se nejprve provede oprava ostění a zhotovení nových dveří by se realizovalo později (až bude dostatek financí).
Ing. Galata předložil znalecký posudek , který posuzuje situaci stromů kolem kostela a jejich následné prořezání.
Restaurování 2 obrazů v kostele Lovčičky:
Souhlas Národního památkového ústavu s podmínkou, že po demontáži budou obrazy podrobeny doplňující prohlídkou.
Po objasnění situace s p.Doležalem (Lovčičky) se bude dál řešit tento restaurátorský záměr.
Předběžná cena:
Obraz sv.Jan Nepomucký :
plátno – 35 000,-Kč
rám – 32 000,-Kč
Obraz sv. Mikuláš :
Plátno – 33 000,-Kč
rám -32 000,-Kč

ZVONY OTNICE:
Členové farní rady projednali další úkoly k zajištění akce: „Žehnání nových zvonů v Otnicích“.
Zvony jsou připraveny k odlití. Zdobil ak.sochař Otmar Oliva z Velehradu. Zdobení zvonů přímo v Passau byli přítomni i zástupci obce i farnosti. Na odlévání zvonů by bylo lepší, kdyby jelo méně lidí, protože dílna není moc velká.
Dne 17.7.2012 byly pro otnický kostel v Passau ve firmě Rudolf Perner odlity zvony sv. Ludmila a sv. Alois.
Odlévání se zúčastnila delegace zástupců obce i farnosti.

Příprava programu žehnání zvonů dne 16.9.2012
9,30 – 10,00 Žehnání zvonů
10,00 – 11,00 Demontáž stávajícího zvonu a montáž nových zvonů
11,00 – 12,00 Mše sv.

Je potřeba zajistit koláče na rozdávání. P.Buchta vyhlásí při ohláškách, zda budou mít ženy ve farnosti zájem napéct koláče.
Budou přítomny krojované děti.
Hudba – Zlaťanka (P.Buchta se spojí s kapelníkem ohledně písní, které se budou zpívat při žehnání zvonů).
Ozvučení venku zajistí TJ Sokol Otnice.
Pozvánku navrhne pí. Silvie Makovská.
Ozdobení zvonů – krušpánek, mašle.
Natáčení zvonů-p.Zvěřina .
Pozvat na natáčení také televizi NOE.
Pan Horák z Bošovic zajistí na sobotu demontáž okna na věži.
Přívod elektrického vedení do věže – p. Viliš.
Po mši sv. bude v Pohostinství u Marků společný oběd pro hosty:
Juránek, Nečasová (JmK), kněží, zástupci z Biskupství, starostové okolních obcí, zastupitelé, významní sponzoři, zástupci firem z Otnic.
P.Buchta zajistí památeční obrázky.

Příští zasedání farní rady Otnice bude řešeno operativně dle potřeby na zajištění žehnání zvonů.

Zapsal: Pavel Mezuláník 23.7.2012

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené, Zápisy z rad a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář