2005

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2005:

*Na začátku ledna opět proběhla v Otnicích Tříkrálová sbírkaTak jako loni byly dány pokladničky do tří obchodů a do kostela. Celkem se vybralo 11.066,- Kč. Asistentkou sbírky byla paní Emílie Buchtová.
*2. ledna byla v kostele v Otnicích sloužena mše svatá za zemřelé při živelné katastrofě v Asii, zpíval sbor z Tvarožné. Sbírka při mši vynesla zhruba 8.000,- Kč a byla odeslána trpícím v postižené oblasti.
*9. ledna se konal 13. ročník benefičního koncertu duchovní hudby na podporu domova LILA.V kostele v Otnicích opět koncertoval sbor z Brna – Lískovce, řízený ředitelem umělecké školy Pavlem Hamříkem. Zpívala i Anežka Šimberová z Lovčiček a Maruška a Antonín Jedličkovi z Otnic.
*2. dubna 2005 zemřel papež Jan Pavel II.
*19. dubna 2005 byl zvolen nový papež Benedikt XVI.
*29. dubna proběhl v kostele v Otnicích absolventský koncert 17 letého Antonína Jedličky ve hře na varhany a ve zpěvu. Program zpěvem a hrou na housle doplňovala jeho setra Marie a také Anežka Šimberová z Lovčiček.
*19. června se konaly v Otnicích Aloiské hody a Rodáci. Slavila se Slavná hodová mše u příležitosti 750 let Otnic. Na varhany zahrál i mladý Antonín Jedlička. Biblické příběhy četly Marie Jedličková a Karla Hortvíková v otnickém kroji.

2.7. – Primice novokněze Jaromíra Gargoše z Milešovic:
Slavnostním vyzváněním všech otnických zvonů a za doprovodu 25 kněží a jednoho krojovaného páru v otnickém kroji (Karla Hortvíková a Václav Jedlička), cestou vyzdobenou liliemi a kopretinami, byl uveden do chrámu novokněz Jaromír Gargoš.
Mši vyzpíval otnický chrámový sbor. Sóla zpívali Maruška a Antonín Jedličkovi, Františka Málková a Josef Muric. Na varhany hráli Jiří Martinásek, Antonín Jedlička a jeho maminka Marta Jedličková. Na housle hrála Maruška Jedličková. Průběh celé mše svaté byl přenášen ampliony před kostel.
Na závěr byli všichni účastníci pohoštěni koláči a zákusky. Slavnost narušil jen vytrvalý déšť. *24. září se konala v Milešovicích ekumenická bohoslužba s průvodem ke kříži smíření. Bohoslužbě předsedal generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek.
*16. října se slavila Slavnostní mše svatá u příležitosti oslav 750 let obce Otnice. Na varhany zahrál a také zazpíval Antonín Jedlička. Slavnostní ráz dodala kapela Zlaťanka z Kobylnic. Slavnostní mše se zúčastnili vzácní hosté, jako ministr dopravy Šimonovský, poslanec Šustr a starostové z okolních obcí. K dokreslení atmosféry přispěla mládež v otnických krojích s praporem obce a krojované ženy s hasiči a hasičským praporem. Po mši následovalo nové požehnání hlavního, generálně opraveného, kříže a obřad poděkování našim předkům na místním hřbitově. Tento pietní akt ukončila státní hymna. Na závěr byla požehnána i nová budova radnice.

Poutě:
*Žarošice – každý poutní měsíc vždy 13.
*Červený kříž na Těšance – na jaře

Farní tábor:
I tento rok se konal tábor na místě Račice – Pastviny. Termín tábora byl 15. – 24. července a měl motto „Středozemě – svět hobitů“.

STATISTIKA a MATRIKA 2005:

Křty – 9
*Kamila Krausová, Klára Volšová – z Otnic
*Kateřina Pavlovcová – z Lovčiček
*Aneta Rodrová, Marek Pros, Žaneta Nováková, Zuzana Nováková, Dominik Černý, Denisa Matulová – z Milešovic

Církevní svatby – 1
Zdeněk Urban (Mladá Boleslav) a Pavla Gargošová (Milešovice)

Církevní pohřby – 17
*Jan Kalouda, Marie Klvačová, Marie Zalabová, Vladimír Kalaš, Marie Sajtlová – z Otnic
*Miluše Fialová, Jindřich Hujíček, Anežka Topolářová, Josef Doležal, Antonín Dřínovský, Ludmila Měřínská, Hedvika Grumlová, Marie Svobodová – z Lovčiček
*Pavlína Polášková – z Milešovic
*Františka Prnková – DD Brno
*Alois Kachlíř – z Bošovic
*Viktorie Vlasáková – DD Nové Hvězdlice

1. svaté přijímání – 11

OPRAVY 2005:
*Oprava hlavního kříže na hřbitově v Otnicích (dělala obec)
*Zhotoven a postaven nový šestimetrový kříž z dubového dřeva jako přesná replika starého prohnilého kříže, který stával na rozcestí u památné lípy v Milešovicích. Vyhotovení nového kříže stálo 14.000,-Kč, jež darovali lidé ve veřejné sbírce.

Otnice

Projekt na topení do kostela 20.000
Žulové schody do kostela, materiál Talila Grey
Kamenoprůmysl Komárek Letovice
37.000
Montáž ústředního topení v kostele 211.000

PŘÍJMY 2005:

Nájemné 92.000
Sbírky 169.000
Dary 30.000
Příspěvek obce Otnice 200.000
Náhrada za odebrané zvony 20.000
Celkem 511.000

VÝDAJE 2005:

Režijní náklady 122.000
Opravy 277.000
Odeslané sbírky
(z toho na Tsunami 27.000,-Kč)
83.000
Celkem 482.000
Příspěvek byl publikován v rubrice Kronika a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář