2007

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2007:
*1. ledna vyhlásil biskup Vojtěch Rok diecéze.
*7. ledna se konal v kostele v Otnicích 15. ročník koncertu duchovní hudby. Koncert opět uspořádala ředitelka domova pro mentálně postižené děti paní Ludmila Pšenáková se spolupracovníky. Celý koncert uzavřel vánoční hymnus „Narodil se Kristus Pán“, který zapěl celý kostel.
*Na začátku ledna proběhla v Otnicích Tříkrálová sbírka. Do pokladniček ve třech obchodech a v kostele se vybralo 10.953,- Kč. Asistentkou sbírky byla paní Emílie Buchtová.
*6. května se konala pouť slavkovského děkanství do brněnské katedrály na Petrově. Tam také dostali od otce biskupa Vojtěcha „Ocenění za obětavou péči o faru a o kostel sv. Aloise v Otnicích“ manželé Hedvika a Josef Mezuláníkovi a paní Emílie Buchtová z Otnic.
*Od 27. května až do skončení oprav v kostele v Otnicích byly mše svaté slouženy na radnici v obřadní síni.
*10. června se v kostele v Otnicích konal absolventský koncert Marušky Jedličkové. Maruška zpívala a hrála na housle.
*Na Aloiské hody v Otnicích dal o. Pavel požehnání stárkům.
*Charismatická katolická konference se letos poprvé konala v Brně, v areálu brněnského výstaviště.
*1. září proběhlo „Odpoledne na farní zahradě„. Slavila se mše svatá, děti hrály hry, opékaly se špekáčky a konala se taneční zábava.
*Na podzim tohoto roku se manželé Hedvika a Josef Mezuláníkovi zúčastnili v Brně na Barvičově ulici Setkání kamarádů křesťanského rádia Proglas, tzv. „KaPrů“. Toto setkání se konalo v aule Biskupského gymnázia za účasti 300 spolupracovníků Proglasu.

25. listopadu – Biřmování v kostele v Otnicích:
Brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil svátost biřmování 16 biřmovancům.Po slavnosti následovalo pohoštění na faře. Biřmování byl přítomen i náš děkan Mgr. Milan Vavro.

Poutě:
*Žarošice – každý poutní měsíc vždy 13.
*Červený kříž na Těšance – na jaře
*Stará Boleslav – v květnu uspořádala farnost Otnice a Bošovice společný poutní zájezd do Staré Boleslavi, poutního místa s Palladiem a místa mučednické smrti sv. Václava. Poutníci navštívili také v Praze kostel Matky Boží před Týnem (lidově Týnský chrám).

Farní tábor:
Tábor se konal 13. – 21. července u Veverské Bitýšky a zúčastnilo se ho 42 dětí. Téma tábora bylo „Piráti nejen z Karibiku“. Na návštěvu tábora přijel také zakladatel táborů naší farnosti, bývalý farář Otnic P. Jiří Dobeš, který je v současné době děkanem v Třebíči. Doprovázela ho jeho asistentka Milena Hilbertová, která dříve v Otnicích učila náboženství. Díky blízké řece si děti na tomto táboře užily koupání a jízdu na kánoích. Novým hlavním vedoucím tábora se stal Hynek Spáčil z Kobeřic, který vystřídal Zdeňka Horáka z Bošovic.

STATISTIKA a MATRIKA 2007:

Křty – 10

*Pavel Prokop, Tomáš Munzar, Radim Kosík, Sabina Tesařová, Karel Bulva – z Otnic
*Jiří Polanský, Daniel Sattler, Adam Žuchovský, Adéla Jedličková – z Lovčiček
*Petra Jadrná – z Bošovic

Biřmování – 16
Ludmila Lokajová, technická administrátorka děkanství – Letonice (nar. 1953)
Jitka Stejskalová – Otnice/později Újezd u Brna (nar. 1987)
Kristýna Kadlecová – Otnice (nar. 1987)
Jana Jelínková – Otnice (nar. 1987)
Antonín Jedlička – Otnice (nar. 1988)
Václav Jedlička – Otnice (nar. 1990)
Marie Jedličková – Otnice (nar. 1991)
Jindřiška Šimčíková – Lovčičky (nar. 1947)
Anežka Šimberová – Lovčičky (nar. 1987)
Adéla Navrátilová – Lovčičky (nar. 1988)
Petr Hradský – Milešovice (nar. 1988)
Monika Bohdálková – Bošovice (nar. 1980)
Martina Zástavová – Bošovice (nar. 1988)
Vojtěch Procházka – Bošovice (nar. 1989)
Michaela Zástavová – Bošovice (nar. 1990)
Nikola Kulhánková – Bošovice (nar. 1992)

Svatby – 2
*Martin Makovský (Bošovice) a Silvie Menoušková (Otnice)
*Zdeněk Procházka (Otnice) a Marta Kadlecová (Brno)

Pohřby – 16
*Josef Staňa, Emilie Müllerová, Vlasta Kalvodová, Jana Muricová Marie Masařová – z Otnic
*Matěj Okurka, Josef Jedlička, Miloslav Šimčík, Marie Šlorová, Marie Králová, Zdeněk Křesťan, František Kroupa, Marie Marková – z Lovčiček
*Jindřich Jedlička, Jiří Daněk – z Milešovic
*Nikolaj Majkov – Moravec

1. svaté přijímání – 13

OPRAVY 2007:
*Oprava a montáž pamětní desky z roku 1856 do kostela v Otnicích (dělala obec).
*Otlučeny vlhké omítky v kostele v Otnicích a provedeny nové.
*Oprava elektroinstalace v kostele v Otnicích – přípojky k novým světlům, odstranění nefunkčních zářivkových svítidel, výměna stávajícího elektrorozvaděče, zbořena vyzdívka pro velký rozvaděč v sakristii, čímž se zvětšil prostor sakristie.

Oprava elektroinstalace, osvětlovací soustava, rozvaděče – kostel v Otnicích 113.000
Stavební práce, sanační omítky – kostel v Otnicích 214.000

PŘÍJMY 2007:

Nájemné 89.000
Sbírky 156.000
Příspěvek obce Otnice 100.000
Celkem 345.000

VÝDAJE 2007:

Režijní náklady 129.000
Opravy 336.000
Odeslané sbírky 39.000
Celkem 504.000
Příspěvek byl publikován v rubrice Kronika a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář