2008

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2008:

*V sobotu 5. ledna chodili v Otnicích za větrného a velmi chladného počasí Tři králové. Dvě skupinky koledníků vybraly do zapečetěných pokladniček 23.525,- Kč. Asistentem sbírky byl Michal Jelínek.
*V kostele v Otnicích se 13. ledna konal koncert duchovní hudby. Koncertovali žáci umělecké školy ze Střelic a Lískovce. Sólo na varhany a housle přednesli Maruška a Antonín Jedličkovi.
* Během vánočních svátků 2007 a měsíce ledna 2008 pořádala Schola Otnice své hudební turné. Po ukončení turné se pěvci sešli na společném večírku, který byl bohužel jejich posledním setkáním. Pro nedostatek zájmu a času pěvců byl nucen sbormistr a maturant Antonín Jedlička ukončit činnost křesťanské Scholy Otnice.
*V březnu uspořádala farnost Otnice a Bošovice společný zájezd na Pašije do Žďáru nad Sázavou.
*Na jaře probíhalo malování v kostele v Otnicích. Po dobu malování byly mše svaté slouženy v obřadní síni na radnici v Otnicích.
*V Otnicích byla 15. června sloužena Slavná mše svatá na poděkování za ukončení oprav v kostele sv. Aloise.
*Na Aloiské hody v Otnicích dal o. Pavel požehnání stárkům.
*29. června začal Rok sv. Pavla, který vyhlásil papež Benedikt XVI. u příležitosti dvoutisícího výročí narození apoštola sv. Pavla.
*V neděli 9. listopadu jsme v našem krásně opraveném kostele v Otnicích přivítali hudební soubor Hradišťan. Koncert se uskutečnil ke 150. výročí posvěcení kostela, které připadá na 21. prosince 2008. Koncertu se zúčastnilo 300 posluchačů. Krásnou atmosféru koncertu ukončil nadšený aplaus.
*14. prosince byla v Otnicích sloužena Slavná mše svatá ke 150. výročí posvěcení kostela sv. Aloise. Bohoslužbě předsedal brněnský děkan Mons. Václav Slouk.

Poutě:
*Žarošice – každý měsíc 13. během poutní sezony
*Červený kříž na Těšance – na jaře

Farní tábor:
Tábor se konal 12. – 21. července ve Vřesovicích. Zúčastnilo se ho 47 dětí. Téma tábora bylo „S anděly na horách“.

STATISTIKA a MATRIKA 2008:

Křty – 22
*Jan Rafaj, Maxmilián Muric, Vojtěch Krupa, Michal Matoušek, František Martinásek, Viktor Kurdík, Pavel Jochman – z Otnic
*Miloš Lehuta, Eliška Krejčí, Veronika Hujíčková, Markéta Hujíčková – z Lovčiček
*Nikola Ryšavá, Karolína a Richard Koneční – z Milešovic
*Zdeněk Buršík – z Uhřic
*Adam a Tereza Beránkovi – ze Sokolnic
*Karolína Kolísková – z Otaslavic
*Filip a Svatomír Urbanovi – z Přemyslovic
*Simona Matějíčková – z Brna
*Eliška Rolková – z Hradce Králové

Svatby – 2
*Miloš Lehuta (Lovčičky) a Věra Lehutová (Lovčičky)
*Jiří Martinásek (Otnice) a Kateřina Škrlová (Otnice)

Pohřby – 14
*Jindřich Kovář, Cyril Dobšák, Božena Menoušková, Anna Kosíková, Marie Kaloudová, Miroslav Poláček, Anna Svobodová, Libuše Lattenbergová – z Otnic
*Josef Hanák, Miroslav Kraut, Františka Brtníková – z Lovčiček
*Pavel Mynarčík, Vlasta Laštůvková, Hedvika Masařová – z Milešovic

1. svaté přijímání – 7

OPRAVY 2008:

Otnice

Výmalba kostela 138.000
Lešení 189.000
Restaurování stropních obrazů 55.000
Čištění a ladění varhan 43.000

PŘÍJMY 2008:

Nájmy 89.000
Sbírky 105.000
Dary 107.000
Dotace JMK 45.000
Dotace obce Otnice 200.000
Celkem 546.000

VÝDAJE 2008:

Režijní náklady 101.000
Opravy 430.000
Odeslané sbírky 39.000
Celkem 570.000

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Kronika a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář