2010

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2010:

*V neděli 10. ledna pořádal Domov LILA v kostele v Otnicích již po osmnácté Vánoční benefiční koncert.
*Na začátku ledna proběhla v Otnicích opět Tříkrálová sbírka. Tentokrát po domech chodily tři skupinky koledníků, kteří se nezalekli mrazivého počasí ani náledí. Jen díky výpadku elektrického proudu se možná leckde nedozvonili. Celkem se vybralo 28.214,- Kč. Asistentem sbírky byl Michal Jelínek.
*24. ledna se uskutečnila Celonárodní kostelní sbírka na pomoc obětem zemětřesení na Haiti.
*V březnu se konal v kostele v Otnicích koncert skupiny Spirituál Kvintet.
*V době postní jsme se modlili pobožnost Křížové cesty.
*28. března jsme v Moutnicích zhlédli pašijovou hru ECCE HOMO.
*Novou provinční představenou Československé provincie chudých sester Naší Paní byla zvolena S. M. Mgr. Bogdana Božena Glezner z kláštera ve Slavkově u Brna. *Na Aloiské hody v Otnicích dal o. Pavel požehnání stárkům.
*Na začátku července se konala v Brně Charismatická katolická konference (XXI. ročník) s mottem „Uviděl ho a byl pohnut soucitem“ (Lk 10,3).
*26. září sloužil otec biskup Vojtěch v katedrále v Brně na Petrově mši svatou k 1.výročí návštěvy papeže Benedikta XVI. v ČR.
*Poslední neděli v září se konalo na faře v Otnicích poprvé Fando.
Fando je zkratka od slov: Farní aktivní nedělní den v Otnicích
Fando má tyto cíle:
– Oživit farnost
– Prohloubení víry
– Seznámení lidí mezi sebou ve farnosti
– Ukázat, že se dá „něco dělat“
– Společné sdílení
– Postupné zapojení více lidí
Fando založili a organizují mladí křesťané – vysokoškoláci:
– Jitka Stejskalová z Újezda u Brna,
– Adélka Navrátilová z Lovčiček,
– Hynek Spáčil z Kobeřic
*Ve dnech 15. – 16. října proběhly v Otnicích, Lovčičkách a Milešovicích volby do zastupitelstva obcí.
*Ve dnech 8. – 12. listopadu se konala Národní pouť do Říma na poděkování papeži za návštěvu ČR v roce 2009.
*20. listopadu se konalo na faře v Otnicích zahájení „Semináře v Duchu Svatém„. Seminář pořádali farníci z Dolních Bojanovic vedení svým farářem Petrem Karasem.

Seminář v Duchu Svatém:
1. – Bůh, který je ti otcem (ale i matkou) tě miluje zcela osobně
2. – Ježíš tě spasí a osvobodí
3. – Ježíš je Pánem tvého života
4. – Ježíš tě povolává za svého učedníka
6. – Ježíš tě naplňuje svým Svatým Duchem
Ukončení Semináře bude v roce 2011.
*Na Štědrý den hořelo před kostelem v Otnicích Betlémské světlo.

Fando:
*září – odpoledne plné her
*říjen – přednáška P. Petra Havláta na téma „Odpuštění“
*listopad – předvánoční tvoření
*prosinec – adorace v kostele v Otnicích

Poutě:
*Žarošice – vždy 13. během poutní sezony
*Červený kříž na Těšance – na jaře

Duchovní obnovy:
30.10. se některé naše farnice zúčastnily obnovy ve Slavkově.
Téma: Duchovní rozměr ženy – kázal P. Pavel Habrovec.

Farní tábor:
Tábor se konal od 23. července do 1. srpna v lokalitě Suchá Loz. Na táboře bylo 49 dětí. Téma tábora znělo „Vzhůru ke hvězdám“.

 

STATISTIKA a MATRIKA 2010:

Křty – 10
*Štěpán Nedoma, Adriana Menoušková, Zbyněk Kosík, Tereza Procházková – z Otnic
*Anna Polanská – z Lovčiček
*Simona a Jiří Němcovi, Jan Novák – z Milešovic
*Martina Blažíčková – ze Znojma
*Michael Procházka – ze Židlochovic

Církevní svatby – 1
Patrik Beránek (Hrušovany) a Silvia Klvačová (Otnice)

Církevní pohřby – 14
*Františka Dobšáková, Vincenc Gajda, Jan Dobšák, Jiří Lattenberg, František Klement, Hedvika Krausová, Františka Martinásková – z Otnic
*Jan Hanika, Božena Staňková, Lubomír Dubský, Marie Králová, Vlasta Hrozková – z Lovčiček
*Marie Jakešová, Rudolf Masař – z Milešovic

1. svaté přijímání – 7

OPRAVY 2010:

Restaurování obrazů Křížové cesty v kostele
v Lovčičkách, Zdeněk Tureček z Brna
39.000
Servis zvonění v kostele v Lovčičkách 8.000
Opravy střech – Otnice, Lovčičky 33.000
Nové boční dveře do kostela v Otnicích
Jiří Geršl z Kořence u Boskovic
15.000

PŘÍJMY 2010:

Nájmy 86.000
Sbírky 238.000
Dary 115.000
Dotace obce Lovčičky 20.000
Celkem 459.000

VÝDAJE 2010:

Režijní náklady 126.000
Opravy 101.000
Odeslané sbírky 113.000
Celkem 340.000
Příspěvek byl publikován v rubrice Kronika a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář