2011

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2011:

*V pátek 7.1. navštívily děti z mateřské školy v Otnicích se svou učitelkou Dagmar Urbánkovou vánočně vyzdobený kostel.
*V sobotu 8. ledna proběhla v Otnicích Tříkrálová sbírka. Letošní koledování si rozdělily čtyři skupiny dobrovolníků. Celkem se v Otnicích vybralo 30.419,- Kč. Asistentem sbírky byl Michal Jelínek.
*Během měsíce ledna se ukončoval v naší farnosti

Seminář v Duchu Svatém:
7. – Duch Svatý tě včleňuje do Těla Kristova
8. – Duch Ježíše ti dává schopnost nést ovoce
*23. ledna proběhlo ukončení Semináře v Duchu Svatém, který v naší farnosti vedli farníci z Dolních Bojanovic pod dohledem svého faráře P. Petra Karase. Seminář byl zakončen mší svatou v kostele v Otnicích s modlitbou „Rozeslání ke službě Pánu a bližním“ a závěrečným agape na faře v Otnicích. Díky semináři vznikly 2 modlitební společenství, jedno ve farnosti Otnice a jedno ve farnosti Bošovice. Tyto společenství se budou scházet 1x za 14 dní k modlitbě.
*Dne 14. února Slavnostní mše svatá u hrobu sv. Cyrila v římské bazilice sv. Klimenta zahájila za účasti českých a moravských biskupů tříletou přípravu české církve na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Příprava se zaměří k prožívání iniciačních svátostí. První rok to bude křest, poté biřmování a Eucharistie.
*V době postní jsme se opět modlili Křížovou cestu.
*20. března se konal v kostele v Otnicích koncert duchovní hudby Haydnova Velkopátečního oratoria „Sedm slov Vykupitelových„. Skladbu nastudoval soubor MUSICA NOVA. Koncert si vyslechli necelé čtyři desítky posluchačů.
*10. dubna na nedělní mši svaté v Otnicích zpívala Svatomichalská Gregoriánská schola.
*V dubnu uspořádala farnost Otnice a Bošovice společný zájezd do Žďáru nad Sázavou na Pašijovou hru „Co se stalo s Ježíšem?“.
*Klub Blonďáků obnovil v Otnicích zvyk „hrkání“ na Velký pátek, kdy nezvoní kostelní zvony, protože „odletěly do Říma“.

Oslava 50. narozenin našeho faráře P. Pavla Buchty:
Po nedělní mši svaté 1. května jsme našemu otci popřáli a předali dárky. Společně jsme potom před otnickým kostelem zpívali za doprovodu tahací harmoniky, na kterou krásně hrál Jara Vacek. Taky jsme si pochutnávali na koláčích a vínu, které nám nechal připravit náš otec Pavel.

1. 5. 2011 – Blahořečení předcházejícího papeže Jana Pavla II. (6 let po jeho smrti)

*27. května se konala poprvé Noc kostelů také ve Slavkově a v Bošovicích.
*Boží Tělo jsme slavili venku – oltář byl v parku u sochy sv. Jana Nepomuckého.
*V neděli 19.6. skládaly ve Slavkově sestra Josefa a sestra Benedikta své Věčné sliby. V Otnicích se ten den konaly Aloiské hody. Stárkům požehnal v kostele náš o. Pavel.
*6. 7. se konala v Újezdě u Brna primice novokněze P. Jiřího Jeniše.
*Na začátku července se konala v Brně Charismatická katolická konference. Motto „Udělejte všechno, co vám řekne“ (Jan 2,5)
*V sobotu 20. srpna byla v kostele v Otnicích katolicko-pravoslavná svatba: nevěsta Lenka Kolková z Otnic – ženich Marian Manciu z Rumunska. Svatební obřad řídil náš otec Pavel spolu s pravoslavným knězem. Na obřadu byla přítomna i rodina ženicha z Rumunska, proto české slovo bylo překládáno i do rumunštiny. Na novomanžele čekal vedle kostela nazdobený kočár s koněm, který je odvezl na hostinu do Újezda u Brna.
*Odpoledne 21. srpna se konalo na farní zahradě setkání – hry pro děti, občerstvení, zpěv při kytaře a opékání špekáčků.
*11. září byl v kostele v Otnicích koncert Hany a Petra Ulrichových se skupinou Javory. Na koncert přišlo 280 lidí.
*15. září byla sloužena na poutním místě Lutršték mše svatá, na které náš děkan otec Milan Vavro slavil 20. výročí svého kněžství, kázal náš otec Pavel Buchta.
*Na státní svátek 17. listopadu jsme si v Otnicích udělali brigádu na úklid listí a větví kolem kostela a fary.
*27. listopadu začaly volby do farní rady farností Otnice a Bošovice.
*2. prosince byla v kostele v Otnicích Mikulášská nadílka.
*11. prosince končilo odevzdání volebních lístků do farních rad.
*Po celý Štědrý den hořelo před kostelem v Otnicích Betlémské světlo. Na Půlnoční mši zazpíval za doprovodu kytary krásnou píseň „Jsou vánoce“ od Václava Neckáře, mladý a talentovaný Michal Dufek, účastník pěvecké soutěže Superstar.

Poutě:
*Žarošice – 13. května, června, srpna, září a října
V říjnu měla v Žarošicích naše farnost službu. Mši svatou celebroval kardinál Miloslav Vlk, kázal náš farář P. Buchta.
*Červený kříž na Těšance – na jaře
*Březina – 13. července
*Slavkovice – 16. července pořádala naše farnost celodenní pouť do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích.

Duchovní obnovy:
Několik našich žen se zúčastnilo těchto obnov ve Slavkově:
5.3. – Prozářená sluncem, aneb jsem prodloužením lidství Ježíše Krista na zemi – kázal P. Adam Rucki
22.10. – Jak žít a čerpat z Božího slova – kázal P. Petr Karas

Farní tábor:
Tábor se konal 22. – 29. července u městečka Trnávka a zúčastnilo se ho 72 dětí. Téma tábora bylo „Návrat ke kořenům“.

Fando:
*leden – maškarní ples pro děti
*únor – Mgr. Pavel Tichý: Salesiánský odkaz Dona Boska
*březen – PhDr. et ThDr. Radek Mezulánik: Víra a media, aneb jak se v dnešním světě neztratit
*květen – Mgr. Jan Hanák: Co je pravda? Říkalo se – je to v Bibli, je to pravda; říká se – je to v televizi, je to pravda.
*červen – zájezd k salesiánům do Brna Žabovřesk: prohlídka střediska mládeže, hry pro děti, mše svatá, občerstvení.
*říjen – Mgr. Marek Slatínský: Život, smrt a co potom?
*listopad – vánoční tvoření
*prosinec – adorace v kostele v Otnicích

Modlitební společenství:
Modlitební společenství se scházelo po 14 dnech na faře k modlitbě.

STATISTIKA a MATRIKA 2011:

Křty – 18
*Jitka Peksová, Maxim Klvač, Martin Muric, Vanesa Kaloudová, Timotej Makovský, Václav Sypěna, Monika Matoušková – z Otnic
*Jakub Hudec, Tomáš a Filip Bačákovi – z Lovčiček
*Denisa Plíšková, Václav Svoboda, Lukáš Škárka – z Milešovic
*Lenka Dohnalová – ze Slavkova u Brna
*Václav Rolek – z Hradce Králové
*Tomáš Karafiát – ze Zbýšova
*Šimon Havíř, Mojmír Hložek – z Újezda u Brna

Svatby – 3
*Marian Manciu (Rumunsko) a Lenka Kolková (Újezd u Brna)
*Tomáš Stávek (Čejkovice) a Anežka Šimberová (Lovčičky)
*Josef Kučera (Sokolnice) a MUDr. Ludmila Kučerová (Sokolnice)

Pohřby – 13
*Anna Strapinová, František Kalvoda, Jaroslav Kraus, Pavel Dřínovský, Cyril Oujezdský – z Otnic
*Matěj Žbánek, Marie Břoušková, Petr Filla, Marie Žbánková, Vilma Grumlová – z Lovčiček
*Emilie Marinčáková – z Milešovic
*Josef Holeček – penzion Újezd u Brna
*Libuše Mácová – Újezd u Brna

1. svaté přijímání – 9

OPRAVY 2011:
*Dokončení restaurování obrazů Křížové cesty v kostele v Lovčičkách v hodnotě 59 tisíc korun.
*Zhotovení a připevnění nové venkovní magnetické nástěnky před kostel v Otnicích (na své náklady vyrobil Martin Makovský).

PŘÍJMY 2011:

Nájmy 90.000
Sbírky 227.000
Dary 167.000
Dotace obce Otnice na nové zvony 100.000
Dotace obce Lovčičky na obrazy Křížové cesty 35.000
Celkem 619.000

VÝDAJE 2011:

Režijní náklady 207.000
Opravy 66.000
Odeslané sbírky 57.000
Celkem 330.000
Příspěvek byl publikován v rubrice Kronika a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář