Betlémské světlo v Otnicích

Betlémské světlo bude hořet před kostelem sv. Aloise v Otnicích po celý Štědrý den od 9:00 hodin dopoledne až po ukončení večerní Vánoční bohoslužby. Motto 2013: „Nikdy nepodceňuj maličké; může tě to překvapit – z nepatrného počátku vzejde veliká věc.“ (prorok Micheáš – 5. kapitola)