Výsledky Tříkrálové sbírky v našich farnostech v roce 2018: Otnice 42.416,- Bošovice 39.927,- Lovčičky 29.431,- Milešovice 17.728,-Kč. Ve všech obcích byl výtěžek o něco vyšší než v loňském roce. Všem koledníkům a dárcům Bán Bůh zaplať!