Informace

Vážení návštěvníci,

omluvte, prosím, prozatím velmi strohý obsah těchto internetových stránek, stále jsou ve fázi vytváření. Jakékoliv náměty na změny či vylepšení můžete sdělit ve formě komentáře, jsou vítány.

Děkuji za pochopení,

Jan Bílek

Zápis č. 2

Zápis č. 2/2012

ze zasedání členů farní rady z farnosti Otnice dne 10.7.2012

Přítomni: P.Buchta, Hudcová, Prokop, Martinásek, Matoušková, Mezuláník

Hosté: Jan Bílek – Lovčičky
Ing. Pavel Galata – technický administrátor

Pan Jan Bílek z Lovčiček představil členům farní rady návrh nových internetových stránek Farnosti Otnice, které by zahrnovali informace z obcí Otnice, Lovčičky , Milešovice, Bošovice.
Stránky mají název FARNOST OTNICE
Pan Bílek bude po spuštění hlavní administrátor stránek a v jednotlivých obcích budou mít vybraní farníci povolení vstoupit do editace stránek. Odkaz na farní stránky bude také z obecních stránek obce Otnice

adresa: www.otnice.9e.cz
Kontakty na administrátora:

bilek.h@gmail.com

tel: na dotaz e-mailem
Členové farní rady přijali tento návrh a souhlasí se spuštěním nových internetových stránek.

Ing. Pavel Galata – technický administrátor děkanství provedl výběrové řízení na zhotovení nových vchodových dveří do kostela. Bylo osloveno 5 firem. Nabídku zaslaly 4 firmy. Výsledky jsou uvedeny v tabulce.

FIRMA

Zhotovení nových dveří

Oprava stávajících dveří

Pavézka Jan, Křižanovice

60 000,- Kč

55 000,-Kč

Brtník Antonín, Pozořice

84 768,-Kč

67 800,-Kč

Smutný Jan, Slavkov u Brna

59 000,-Kč

20 000,-Kč

Stolařství Adamec, Rousínov

77 040,-Kč

neuvedeno

Je nutno také zrestaurovat ostění vchodových dveří, které je ve velmi špatném technickém stavu. Na tuto výzvu se ozvala firma:
Tomáš Petržela ze Znojma, který je schopen ostění dveří zrestaurovat za cenu 22 500,-Kč.
Přítomní členové farní rady rozhodli, že z důvodu finanční situace farnosti, nelze uskutečnit obě akce současně – restaurování ostění dveří a zhotovení nových dveří.
Rozhodlo se, že se nejprve provede oprava ostění a zhotovení nových dveří by se realizovalo později (až bude dostatek financí).
Ing. Galata předložil znalecký posudek , který posuzuje situaci stromů kolem kostela a jejich následné prořezání.
Restaurování 2 obrazů v kostele Lovčičky:
Souhlas Národního památkového ústavu s podmínkou, že po demontáži budou obrazy podrobeny doplňující prohlídkou.
Po objasnění situace s p.Doležalem (Lovčičky) se bude dál řešit tento restaurátorský záměr.
Předběžná cena:
Obraz sv.Jan Nepomucký :
plátno – 35 000,-Kč
rám – 32 000,-Kč
Obraz sv. Mikuláš :
Plátno – 33 000,-Kč
rám -32 000,-Kč

ZVONY OTNICE:
Členové farní rady projednali další úkoly k zajištění akce: „Žehnání nových zvonů v Otnicích“.
Zvony jsou připraveny k odlití. Zdobil ak.sochař Otmar Oliva z Velehradu. Zdobení zvonů přímo v Passau byli přítomni i zástupci obce i farnosti. Na odlévání zvonů by bylo lepší, kdyby jelo méně lidí, protože dílna není moc velká.
Dne 17.7.2012 byly pro otnický kostel v Passau ve firmě Rudolf Perner odlity zvony sv. Ludmila a sv. Alois.
Odlévání se zúčastnila delegace zástupců obce i farnosti.

Příprava programu žehnání zvonů dne 16.9.2012
9,30 – 10,00 Žehnání zvonů
10,00 – 11,00 Demontáž stávajícího zvonu a montáž nových zvonů
11,00 – 12,00 Mše sv.

Je potřeba zajistit koláče na rozdávání. P.Buchta vyhlásí při ohláškách, zda budou mít ženy ve farnosti zájem napéct koláče.
Budou přítomny krojované děti.
Hudba – Zlaťanka (P.Buchta se spojí s kapelníkem ohledně písní, které se budou zpívat při žehnání zvonů).
Ozvučení venku zajistí TJ Sokol Otnice.
Pozvánku navrhne pí. Silvie Makovská.
Ozdobení zvonů – krušpánek, mašle.
Natáčení zvonů-p.Zvěřina .
Pozvat na natáčení také televizi NOE.
Pan Horák z Bošovic zajistí na sobotu demontáž okna na věži.
Přívod elektrického vedení do věže – p. Viliš.
Po mši sv. bude v Pohostinství u Marků společný oběd pro hosty:
Juránek, Nečasová (JmK), kněží, zástupci z Biskupství, starostové okolních obcí, zastupitelé, významní sponzoři, zástupci firem z Otnic.
P.Buchta zajistí památeční obrázky.

Příští zasedání farní rady Otnice bude řešeno operativně dle potřeby na zajištění žehnání zvonů.

Zapsal: Pavel Mezuláník 23.7.2012